Сравнителна /паралелна/ история
(История)

Курсът е за ученици с повишен интерес към Историята, защото който не познава ИСТОРИЯТА си остава дете!