Човекът и обществото - ІІІ клас
(ЧОФ)

Курсът е предназначен за ІІІ клас, с цел покриване на ДОИ