Предприемачество
(пр4)

Кърсът ще съдържа преговор на уч. материал 1-4 клас за външно оценяване.